Miony ve sprškách kosmického záření

  • Vedoucí práce / Supervisor: RNDr. Petr Trávníček, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  • Kontakt / Contact: petr.travnicek@fzu.cz
  • Konzultant / Consultant: Mgr. Michal Brož, Ph.D.

Abstrakt / Abstract:

Kosmické záření dopadající do zemské atmosféry dosahuje energií daleko převyšující možnosti pozemských urychlovačů. Při interakcích nalétávajících vysokoenergetických jader kosmického záření s atomovými jádry atmosférických plynů vzniká podobně jako je tomu v hadronových kalorimetrech na urychlovačových experimentech rozsáhlá sprška sekundárních částic tvořená z elektronů, pozitronů, fotonů, mionů a hadronů. V datech zaznamenaných Observatoří Piera Augera pozorujeme mnohem více mionů, než-li nám předpovídají Monte Carlo simulace. Cílem bakalářské práce je na datech Observatoře Pierra Augera a za použití Monte Carlo simulací tento fakt demonstrovat a porovnat modely jádro-jaderných interakcí mezi sebou z hlediska počtu produkovaných mionů ve sprškách kosmického záření ultra-vysokých energií.

Literatura / Literature:

[1] J. Mathews, "A Heitler model of extensive air showers", Astropart. Phys. 22 (2005) 387.

[2] A. De Angelis, M. Pimenta, “Introduction to Particle and Astroparticle Physics“, Second Edition, Springer, 2018.

[3] T. Bergmann et al., "One-dimensional Hybrid Approach to Extensive Air Shower Simulation", Astropart. Phys. 26 (2007) 420.