(2022) Interakce laserového záření s plazmatem v kontextu inerciální fúze

  • Vedoucí práce / Supervisor: doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D.

Laser plasma interaction in the context of inertial confinement fusion 0000

Laser plasma interaction in the context of inertial confinement fusion 0001