(2022) Experimentální výzkum vzniku gamma záření v interakcích ultra-intenzivních laserových pulsů s plazmatem

  • Vedoucí práce / Supervisor: doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D

Experimental study of gamma ray generation in high intensity laser plasma interactions 0000

Experimental study of gamma ray generation in high intensity laser plasma interactions 0001