Eliptický tok mezonu Jpsi

  • Vedoucí práce / Supervisor: doc. Jaroslav Bielčík, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: FJFI ČVUT
  • Kontakt / Contact: jaroslav.bielcik@fjfi.cvut.cz
Název anglicky / Title English: Flow of JPsi
Osnova / Outline: 

Hlavním ukolem je analýza experimentálních údajů z experimentu STAR za účelem určení eliptického toku mezonu JPsi v zrážkách UU alebo AuAu.

Literatura / reference: 

STAR Collaboration,Measurement of J/psi Azimuthal Anisotropy in Au+Au Collisions at sqrt{s_NN} = 200 GeV, Phys. Rev. Lett. 111 (2013) 52301