Dynamika vývoje ultrarelativistických jaderných srážek

  • Vedoucí práce / Supervisor: doc. Mgr. Boris Tomášik, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: KF B-220
  • Kontakt / Contact: boris.tomasik@fjfi.cvut.cz
Název anglicky / Title English: Evolution dynamics in ultrarelativistic nuclear collisions
 
Osnova / Outline: 

Kvarková hmota, která vzniká v ultrarelativistických jaderných srážkách, rychle expanduje a chladne. Její kolektivní expanze se projevuje v mnoha typech pozorovatelných veličin. Mezi ně patří spektra v příčné hybnosti, anizotropie rozdělení hadronů v azimutálním úhlu, korelace mezi koeficienty této anizotropie, jakož i femtoskopické korelační poloměry. Rovněž jsou zajímavé data ze srážek menších systémů, jako p+p anebo p+Pb při energiích LHC, které vykazují známky kolektivního chování. Vývoj horké hmoty je možno popsat za pomoci různých modelů, které pro podstatnou část vývoje využívají model relativistické hydrodynamiky. Tato práce se zaměří především na to, jak se některé vybrané efekty ovlivňující vývoj horké hmoty projeví v pozorovaných veličinách. Zajímavé procesy jsou například přelet tvrdých partonů, termální fluktuace, vliv transportních jevů, a jiné.

Literatura / reference: 

[1] Y. Tachibana, et al.: Full jet in quark-gluon plasma with hydrodynamic medium response, Phys. Rev. C 95 (2017) 054914

[2] G. Giaicalone, L. Yan, J.-Y. Ollitrault: Non-linear coupling of flow harmonics: Hexagonal flow and beyond, Phys. Rev. C 97 (2018) 054905

[3] S. Floerchinger, U.A. Wiedemann: Kinetic freeze-out, particle spectra and non-linear flow coefficients from mode-by-mode hydrodynamics, Phys. Rev. C 89 (2014) 044906

[4] Z. Fecková, B. Tomášik: Hydrodynamic modelling of QGP using an exact solution of Riemann problem, J. Phys. Conf. Ser. 668 (2016) 012053

[5] M. Schulc, B. Tomášik: Anisotropic flow of the fireball fed by hard partons, Phys. Rev. C 90 (2014) 064910