Dopředná fyzika v experimentu ATLAS

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. Miroslav Myška, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: KF FJFI
  • Kontakt / Contact: miroslav.myska@fjfi.cvut.cz
Název anglicky / Title English: Forward physics at the ATLAS experiment
Osnova / Outline: 

Nabízené téma Dopředné fyziky je rámcové a konkrétní zadání se bude odvíjet od aktualního výzkumného plánu skupiny "soft QCD" v rámci experimentu ATLAS. Dopředná fyzika se zabývá analýzou takových případů, kde se interagující protony nemusí nutně rozbít, ale mohou se jen rozptýlit ve vzájemné srážce a to o relativně malý úhel. Tak malý, že tyto protony musíme detekovat speciálními detektory ve vzdálenosti přes 200 metrů od bodu srážky (tedy daleko za vlastním detektorem ATLAS). Těmto detektory se nazývají AFP (ATLAS Forward Physics).

Náplní výzkumu může být například exklusivní produkce leptonů či vektorových bosonů, diffrakční procesy nebo i práce techničtějšího rázu, např. analýza dat s cílem měření přesné polohy těchto detektorů.