Experimentální studium interakce mikrovýbojů s biopovrchy

  • Vedoucí práce / Supervisor: RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
  • Kontakt / Contact: simek@ipp.cas.cz
Název anglicky / Title English: Experimental study of microdischarge-biosurface interaction
Osnova / Outline: 

Obsahem práce je experimentální studium interakce filamentárních mikrovýbojů s biopovrchy (např. povrch semen nebo části rostlin).

Cílem práce jsou charakteristiky plazmatu prostřednictvím základních opto-elektrických diagnostik. Základní metodikou bude ICCD mikroskopie a spektroskopie která bude použita k monitorování interakce mikrovýboj-biopovrch s vysokým časoprostorovým rozlišením (stanovení parametrů plazmatu v kontaktu s povrchem), to vše se zaměřením na potenciální aplikace v oblastech tzv. plazmového zemědělství. 

 Obsah práce:

  1. Studium literatury, příprava experimentu

  2. Experimentální práce: mikroskopické a spektrometrické diagnostiky zaměřené na detekci záření, stanovení E/n a koncentrace radikálů v oblasti interakce biopovrch-plazma. 

  3. Testování učinků plazmatu na bio-objekt.

 

Literatura / reference: 

1. Paolo F Ambrico et al.: On the air atmospheric pressure plasma treatment effect on the physiology, germination and seedlings of basil seeds, 2020 J. Phys. D: Appl. Phys. 53 104001 https://doi.org/10.1088/1361-6463/ab5b1b

2. Šimek M.: Optical diagnostics of streamer discharges in atmospheric gases, 2014 J. Phys. D: Appl. Phys. 47 463001https://doi.org/10.1088/0022-3727/47/46/463001

3. Adam Obrusník et al.: Electric field determination in air plasmas from intensity ratio of nitrogen spectral bands: I. Sensitivity analysis and uncertainty quantification of dominant processes, 2018 Plasma Sources Sci. Technol. 27 085013. https://doi.org/10.1088/1361-6595/aad663

4. Petr Bílek et al.: Electric field determination in air plasmas from intensity ratio of nitrogen spectral bands: II. Reduction of the uncertainty and state-of-the-art model, 2018 Plasma Sources Sci. Technol. 27 085012. https://doi.org/10.1088/1361-6595/aad666