Michal Tichý

Michal Tichý
Ing. Michal Tichý
...
...
Student
Master
MP
1st class
doc. Ing. Václav Klika, Ph.D.
Užití studia symetrií parciálních diferenciálních rovnic v analýze difuzní rovnice