Václav Svoboda

Václav Svoboda
Ing. Václav Svoboda
...
...
Student
Doctoral
MP
2nd class
Dr. Petr Jizba
Zobecnĕné stochastické procesy a jejich užití ve finančních trzích