Jaroslav Štorek

Jaroslav Štorek
Bc. Jaroslav Štorek
...
Student
Master
ENPP
doc. Jaroslav Bielčík
Studium rovnováhy v relativistických srážkách těžkých iontů
Experiment STAR