Karolína Šollová

Karolína Šollová
Karolína Šollová
...
...
Student
Bachelor
ENPP
3rd class
Dr. Ladislav Svoboda
Nukleace a růst nanočástic pod vlivem ionizujícího záření beta, gama a fotonů UV-VIS různých vlnových délek