Iveta Semorádová

Iveta Semorádová
Ing. Iveta Semorádová
...
...
Student
Doctoral
MP
2nd class
414, Břehová 7, Praha
Miloslav Znojil, DrSc.
Nestandardní poruchové metody a nehermitovské modely v kvantové mechanice
Skrytě hermitovské operátory v kvantové fyzice
Klein-Gordonova rovnice
Mechanika - cvičení