Tomáš Outrata

Tomáš Outrata
Tomáš Outrata
...
Student
Bachelor
PT
prof. Ing. Jaroslav Král, CSc.
Iontové odprašování: Odprašování povrchu kovů při bombardování ionty helia