Jan Mazáč

Jan Mazáč
Ing. Jan Mazáč
...
...
Staff, Student
Master
MP
1st class
prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
Modely kvazikrystalů se soběpodobností