Gabriela Malenová

Gabriela Malenová
Ing. Gabriela Malenová
...
Absolvent
Master
MP
Ústav jaderné fyziky, Řež
2013
Mgr. David Krejčiřík, Ph.D.
Spektra kvantových grafů
Matematický popis kvantové mechaniky