Jaroslav Kysela

Jaroslav Kysela
Ing. Jaroslav Kysela
...
...
Absolvent
Master
MP
2016
Ing. Jaroslav Novotný, PhD.
Twirlingové operace v kvantových algoritmech