Jan Korbel

Jan Korbel
Ing. Jan Korbel, Ph.D.
...
...
Staff, Absolvent
Doctoral
MP
420224358326
2017
Ing. Petr Jizba, Ph.D.
Aplikace zobecněné statistiky ve finančních trzích a teorií kritických jevů
* Ekonofyzika
* multifraktální analýza
* Lévyho procesy
* Renyiho entropie
* 02KF - cvičení
* 02TER - cvičení
Aplikace statistické fyziky