Igor Jex

Igor Jex
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
...
Staff
218, Břehová 7, Praha
420222317661
* Quantum information and communication
* Quantum networks
* Quantum walks
* History of physics
* TSFA - Termodynamika a statistická fyzika
* TJNS - Transportní jevy a nerovnovážné systémy
* KIK - Kvantová informace a komunikace
* NSY - Nerovnovážné systémy
* VPSF - Vybrané partie ze statistické fyziky
* děkan FJFI
* interní člen vědecké rady FJFI
Kvantová informace a komunikace