Adam Jedlička

Adam Jedlička
Adam Jedlička
...
Student
Bachelor
PTTF
Ing. Bc. Jan Prokůpek
Název práce je Magnetická optika pro 20 kHz elektronový svazek pro ozařování vzorků