Michaela Ďatková

Michaela Ďatková
Michaela Ďatková
...
Student
Bachelor
ENPP
doc. Carlos Granja
Tracking a spektrometrie kosmické radiace pomocí pixelových detektorů na družicích