Pavel Bažant

Pavel Bažant
Mgr. Pavel Bažant, Ph.D.
...
...
Absolvent
Doctoral
MP
2016
Prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Kvantová informace a komunikace
Kvantová informace a komunikace