Pavel Baxant

Pavel Baxant
Bc. Pavel Baxant
...
...
Absolvent
Master
MP
2016
Prof. Igor Jex
Schmidtovy módy sestupné parametrické frekvenční konverze probíhající v soustavě nelineárních vlnovodů