Students PT

This list has 5 members

Search criteria

Name, contact
Thesis topics
Supervisor
Kateřina Brouzdová
Kateřina Brouzdová
...
Current topic: Experimentální stanovení účinnosti HPGe detektoru a porovnání s výsledky získanými metodou MCNP
RNDr. Pavel Dryák, CSc.
Michal Červeňák
Michal Červeňák
...
Current topic: Návrh a optimalizace automatického navádění laserového svazku optickou soustavou
Dr. Miroslav Krůs
Thi Hoang Huong Ngo
Thi Hoang Huong Ngo
...
Current topic: Využití prahových aktivačních detektorů pro detekci neutronů
Dr. Vladimír Wagner
Tomáš Outrata
Tomáš Outrata
...
Current topic: Iontové odprašování: Odprašování povrchu kovů při bombardování ionty helia
prof. Ing. Jaroslav Král, CSc.
Ivan Romanov
Ivan Romanov
...
Current topic: Návrh a implementace řídicího systému diagnostiky Li-BES
Ing. Jaroslav Krbec