Students PTTF - Msc

This list has 20 members

Search criteria

Name, contact
Thesis topics
Supervisor
Jan Čečrdle
Bc. Jan Čečrdle
...
Current topic: První experiment s tekutým lithiem na divertoru tokamaku COMPASS
Mgr. Jan Horáček, Ph.D.
Jiří Fujera
Bc. Jiří Fujera
...
doc. RNDr. Tomáš Homola, Ph.D.
Matyáš Grof
Bc. Matyáš Grof
...
Current topic: Studium tepelných toků plazmatu na vnitřní stěnu tokamaku COMPASS
Ing. Petr Vondráček
Jan Hečko
Bc. Jan Hečko
...
Current topic: Characterisation of heat fluxes in edge plasma of the COMPASS tokamak in H-mode discharges
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Lubomír Hudec
Bc. Lubomír Hudec
...
Current topic: Fluidní modelování interakce laserového záření s porézními materiály
prof. Ing. Richard Liska, CSc.
Matěj Ivánek
Bc. Matěj Ivánek
...
Ing. Ivan Ďuran, Ph.D.
Andrea Kolínská
Bc. Andrea Kolínská
...
Current topic: Analýza vlastností  elektromagnetických signálů vyzařovaných v průběhu vývoje přírodních bleskových výbojů
Bachelor thesis: N/A
Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
Anna Křivková
Bc. Anna Křivková
...
Current topic: Výkonové lasery ve výzkumu prvkového složení meziplanetární hmoty pro aplikace v kosmonautice a astronomii
RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Adéla Kubincová
Bc. Adéla Kubincová
...
Ing. Ondřej Kudláček, Ph.D.
Zuzana Kuglerová
Bc. Zuzana Kuglerová
...
Current topic: Srovnání jednorázové a opakované radiační zátěže různých materiálů exponovaných fúzním plazmatem
Ing. Libor Juha, CSc.
Bořek Leitl
Ing. Bořek Leitl
...
Current topic: Bolometrická měření na tokamaku GOLEM
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Lukáš Lobko
Bc. Lukáš Lobko
...
Current topic: Měření neutronů na tokamaku COMPASS
Ing. Ondřej Ficker
Samuel Lukeš
Bc. Samuel Lukeš
...
Res. Prof. Jan Horáček, dr. és. sc.
Anna Machková
Bc. Anna Machková
...
Current topic: Ošetřování onkologických lézí netermálním plazmatem
Bachelor thesis: N/A
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D
Štěpán Malec
Bc. Štěpán Malec
...
Current topic: Charakterizace rentgenového záření produkovaného ubíhajícími elektrony na tokamaku Golem
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.
Filip Papoušek
Bc. Filip Papoušek
...
Current topic: Vliv rozmítaného nabíjení potenciálu okraje plazmatu na turbulenci v tokamacích
Ing. Ondřej Grover
Daniel Procházka
Bc. Daniel Procházka
...
Current topic: Elektromagnetické vlastnosti měsíců a planet
Dr. Pavel Trávníček
Martin Šach
Bc. Martin Šach
...
Current topic: Hydrodynamické simulace plazmatu produkovaného více laserovými pulzy pro realizaci rentgenového laseru
Ing. Miroslav Krůs, Ph.D.
Marek Tunkl
Bc. Marek Tunkl
...
Current topic: Aplikace segmentovaných polovodičových detektorů pro diagnostiku ubíhajících elektronů
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Michal Zhoř
Bc. Michal Zhoř
...
Current topic: Diagnostika rentgenových svazků z laserového plazmatu
Ing. Jaroslav Nejdl, Ph.D.