Students PTTF - Bc

This list has 3 members

Search criteria

Name, contact
Thesis topics
Supervisor
Vojtěch Fišer
Vojtěch Fišer
...
Current topic: Problematika řízení technologických procesů na tokamaku GOLEM v reálném čase
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Adam Jedlička
Adam Jedlička
...
Current topic: Název práce je Magnetická optika pro 20 kHz elektronový svazek pro ozařování vzorků
Ing. Bc. Jan Prokůpek
Adéla Kubincová
Adéla Kubincová
...
Ing. Ondřej Kudláček, Ph.D.