Students PTTF

This list has 34 members

Search criteria

Name, contact
Study
Thesis topics
Supervisor
Jan Čečrdle
Bc. Jan Čečrdle
...
Master
Current topic: První experiment s tekutým lithiem na divertoru tokamaku COMPASS
Mgr. Jan Horáček, Ph.D.
Jaroslav Čeřovský
Ing. Jaroslav Čeřovský
...
Doctoral
1st class
Current topic: Studium scénářů útlumu ubíhajících elektronů v tokamacích pomocí interakce s příměsemi
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Michal Farník
Ing. Michal Farník
...
Doctoral
1st class
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Ondřej Ficker
Ing. Ondřej Ficker
...
Doctoral
2nd class
Doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Vojtěch Fišer
Vojtěch Fišer
...
Bachelor
Current topic: Problematika řízení technologických procesů na tokamaku GOLEM v reálném čase
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Jiří Fujera
Bc. Jiří Fujera
...
Master
2nd class
doc. RNDr. Tomáš Homola, Ph.D.
Matyáš Grof
Bc. Matyáš Grof
...
Master
3rd class
Current topic: Studium tepelných toků plazmatu na vnitřní stěnu tokamaku COMPASS
Ing. Petr Vondráček
Ondřej Grover
Ing. Ondřej Grover
...
Doctoral
1st class
Current topic: L-H přechod v tokamakovém plazmatu: studium lokálních parametrů okrajového plazmatu
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Jan Hečko
Bc. Jan Hečko
...
Master
Current topic: Characterisation of heat fluxes in edge plasma of the COMPASS tokamak in H-mode discharges
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Lubomír Hudec
Bc. Lubomír Hudec
...
Master
4th class
Current topic: Fluidní modelování interakce laserového záření s porézními materiály
prof. Ing. Richard Liska, CSc.
Matěj Ivánek
Bc. Matěj Ivánek
...
Master
2nd class
Ing. Ivan Ďuran, Ph.D.
Adam Jedlička
Adam Jedlička
...
Bachelor
Current topic: Název práce je Magnetická optika pro 20 kHz elektronový svazek pro ozařování vzorků
Ing. Bc. Jan Prokůpek
Kateřina Hromasová
Ing. Kateřina Hromasová
...
Doctoral
1st class
Mgr. Jakub Seidl, Ph.D.
Andrea Kolínská
Bc. Andrea Kolínská
...
Master
Current topic: Analýza vlastností  elektromagnetických signálů vyzařovaných v průběhu vývoje přírodních bleskových výbojů
Bachelor thesis: N/A
Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
Anna Křivková
Bc. Anna Křivková
...
Master
3rd class
Current topic: Výkonové lasery ve výzkumu prvkového složení meziplanetární hmoty pro aplikace v kosmonautice a astronomii
RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Adéla Kubincová
Bc. Adéla Kubincová
...
Master
1st class
Ing. Ondřej Kudláček, Ph.D.
Zuzana Kuglerová
Bc. Zuzana Kuglerová
...
Master
Current topic: Srovnání jednorázové a opakované radiační zátěže různých materiálů exponovaných fúzním plazmatem
Ing. Libor Juha, CSc.
Sergei Kulkov
Ing. Sergei Kulkov
...
Doctoral
3rd class
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Bořek Leitl
Ing. Bořek Leitl
...
Master
3rd class
Current topic: Bolometrická měření na tokamaku GOLEM
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Lukáš Lobko
Bc. Lukáš Lobko
...
Master
Current topic: Měření neutronů na tokamaku COMPASS
Ing. Ondřej Ficker
Samuel Lukeš
Bc. Samuel Lukeš
...
Master
2nd class
Res. Prof. Jan Horáček, dr. és. sc.
Petr Mácha
Ing. Petr Mácha
...
Doctoral
3rd class
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Anna Machková
Bc. Anna Machková
...
Master
Current topic: Ošetřování onkologických lézí netermálním plazmatem
Bachelor thesis: N/A
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D
Štěpán Malec
Bc. Štěpán Malec
...
Master
Current topic: Charakterizace rentgenového záření produkovaného ubíhajícími elektrony na tokamaku Golem
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.
Filip Papoušek
Bc. Filip Papoušek
...
Master
Current topic: Vliv rozmítaného nabíjení potenciálu okraje plazmatu na turbulenci v tokamacích
Ing. Ondřej Grover
Daniel Procházka
Bc. Daniel Procházka
...
Master
Current topic: Elektromagnetické vlastnosti měsíců a planet
Dr. Pavel Trávníček
Martin Šach
Bc. Martin Šach
...
Master
Current topic: Hydrodynamické simulace plazmatu produkovaného více laserovými pulzy pro realizaci rentgenového laseru
Ing. Miroslav Krůs, Ph.D.
Ondřej Šebek
Ing. Ondřej Šebek
...
Doctoral
Current topic: Numerické simulace interakcí satelitů vnějších planet s okolním plazmatem (IO, ENCELADUS), studium kinetických efektů
Dr. Pavel Trávníček
Miroslav Šos
Ing. Miroslav Šos
...
Doctoral
1st class
Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Peter Švihra
Ing. Peter Švihra
...
Doctoral
1st class
Current topic: Simulations of interaction of high energy particles in tokamak
prom. fyz. Václav Vrba, CSc.
Jakub Svoboda
Ing. Jakub Svoboda
...
Doctoral
1st class
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Marek Tunkl
Bc. Marek Tunkl
...
Master
Current topic: Aplikace segmentovaných polovodičových detektorů pro diagnostiku ubíhajících elektronů
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Mykyta Varavin
Mgr. Mykyta Varavin
...
Doctoral
Current topic: Study of propagation of electromagnetic waves in plasmas
Diploma thesis: N/A
Research project: N/A
Bachelor thesis: N/A
Ing. Martin Hron, Ph.D.
Michal Zhoř
Bc. Michal Zhoř
...
Master
Current topic: Diagnostika rentgenových svazků z laserového plazmatu
Ing. Jaroslav Nejdl, Ph.D.