Students MP - PhD

This list has 12 members

Search criteria

Name, contact
Thesis topics
Supervisor
Adam Brus
Ing. Adam Brus
...
Current topic: Speciálních funkce a polynomy afinních Weylových grup
Bachelor thesis: Coboundary Lie Bialgebras
Ing. Jiří Hrivnák, PhD.
Martin Malachov
Ing. Martin Malachov
...
prof. Igor Jex, DrSc.
Jan Mareš
Mgr. Ing. Jan Mareš
...
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Jiří Maryška
Ing. Jiří Maryška
...
Current topic: Kvantové dynamické semigrupy
prof. Ing. Igor Jex. DrSc
Josef Navrátil
Ing. Josef Navrátil
...
Current topic: Systémy reakce-difuze popisující vznik prostorových struktur v biologických modelech
Prof. RNDr. Milan Kučera, DrSc.
Radek Novák
Ing. Radek Novák
...
Current topic: Nehermitovské operátory v kvantové mechanice
Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
Martin Prokš
Ing. Martin Prokš
...
František Růžička
Ing. František Růžička
...
Current topic: Skrytě samosdružené reprezentace kvantových pozorovatelných
Diploma thesis: Selected Aspects
Dr. Miloslav Znojil
Iveta Semorádová
Ing. Iveta Semorádová
...
Current topic: Nestandardní poruchové metody a nehermitovské modely v kvantové mechanice
Miloslav Znojil, DrSc.
Stanislav Skoupý
Ing. Stanislav Skoupý
...
Current topic: Kvantové procházky, vyhledávací algoritmus a přenos stavu
Ing. Martin Štefaňák, PhD.
Václav Svoboda
Ing. Václav Svoboda
...
Current topic: Zobecnĕné stochastické procesy a jejich užití ve finančních trzích
Dr. Petr Jizba
Patrik Urban
Ing. Patrik Urban
...
Current topic: Konformní gravitace
Ing. Petr Jizba Ph.D.