Students ENPP - Msc

This list has 23 members

Search criteria

Name, contact
Thesis topics
Supervisor
Elisabeth Andriantsarazo
Bc. Elisabeth Andriantsarazo
...
Current topic: Kolektivní měření a porucha systému
Dr. Václav Potoček
Daniel Babjak
Bc. Daniel Babjak
...
Josef Bobek
Bc. Josef Bobek
...
Jakub Češka
Bc. Jakub Češka
...
Nikolas Denner
Bc. Nikolas Denner
...
Ekaterina Eremenko
Bc. Ekaterina Eremenko
...
Dr. Michal Nevrkla
Vendulka Fílová
Bc. Vendulka Fílová
...
Current topic: Koherentní J/ψ fotoprodukce v Pb-Pb srážkách s emisí dopředných neutronů z LHC Run 2 dat
prof. Guillermo Contreras
David Gančarčík
Bc. David Gančarčík
...
Current topic: Výpočet korekce k určení přesné polohy dopředného detektoru v experimentu ATLAS
Dr. Miroslav Myška
David Grund
Bc. David Grund
...
Current topic: Měření nekoherentní J/ψ fotoprodukce v Pb-Pb srážkách na ALICE
prof. Guillermo Contreras
Lenka Hronová
Bc. Lenka Hronová
...
Current topic: Zkoumaní vzniku energetických částic urychlených v plazmových výtryscích generovaných vysokoenergetickým laserovým impulzem
Dr. Michaela Kozlová
Hana Hrubešová
Bc. Hana Hrubešová
...
Current topic: Studium zachycení Rydbergovských atomů a manipulace s nimi pomocí elektrických polí
doc. Vojtěch Petráček
Diana Mária Krupová
Bc. Diana Mária Krupová
...
Current topic: Zprovoznění detektoru Muon Forward Tracker pro upgrade experimentu ALICE
prof. Guillermo Contreras
Ondřej Lomický
Bc. Ondřej Lomický
...
Bachelor thesis: Jádro-jaderné srážky
Margita Majerčáková
Bc. Margita Majerčáková
...
Dr. Martina Boháčová
Daniel Mihatsch
Bc. Daniel Mihatsch
...
Jitka Mrázková
Bc. Jitka Mrázková
...
Tomáš Novák
Bc. Tomáš Novák
...
Current topic: Metody nelineární dynamiky pro ultrarelativistické jaderné srážky
prof. Michal Beneš
Georgij Ponimatkin
Bc. Georgij Ponimatkin
...
Current topic: Studium log(kT) v jetech měřených v p+p srážkách v experimentu STAR
Dr. Jana Bielčíková
Monika Robotková
Bc. Monika Robotková
...
Current topic: Studium substruktury jetů v Au+Au srážkách v experimentu STAR
Dr. Jana Bielčíková
Jakub Štěrba
Bc. Jakub Štěrba
...
Jaroslav Štorek
Bc. Jaroslav Štorek
...
Current topic: Studium rovnováhy v relativistických srážkách těžkých iontů
doc. Jaroslav Bielčík
Václav Trličík
Bc. Václav Trličík
...
Matěj Vaculčiak
Bc. Matěj Vaculčiak
...