Students ENPP - Msc

This list has 20 members

Search criteria

Name, contact
Thesis topics
Supervisor
Elisabeth Andriantsarazo
Bc. Elisabeth Andriantsarazo
...
Current topic: Kolektivní měření a porucha systému
Dr. Václav Potoček
Ekaterina Eremenko
Bc. Ekaterina Eremenko
...
Dr. Michal Nevrkla
Vendulka Fílová
Bc. Vendulka Fílová
...
Current topic: Koherentní J/ψ fotoprodukce v Pb-Pb srážkách s emisí dopředných neutronů z LHC Run 2 dat
prof. Guillermo Contreras
David Gančarčík
Bc. David Gančarčík
...
Current topic: Výpočet korekce k určení přesné polohy dopředného detektoru v experimentu ATLAS
Dr. Miroslav Myška
David Grund
Bc. David Grund
...
Current topic: Měření nekoherentní J/ψ fotoprodukce v Pb-Pb srážkách na ALICE
prof. Guillermo Contreras
Lenka Hronová
Bc. Lenka Hronová
...
Current topic: Zkoumaní vzniku energetických částic urychlených v plazmových výtryscích generovaných vysokoenergetickým laserovým impulzem
Dr. Michaela Kozlová
Hana Hrubešová
Bc. Hana Hrubešová
...
Current topic: Studium zachycení Rydbergovských atomů a manipulace s nimi pomocí elektrických polí
doc. Vojtěch Petráček
Anežka Kabátová
Bc. Anežka Kabátová
...
Current topic: Vztah charakteristických rysů aktivně akreujících supermasivních černých děr a obsahu chladného plynu v jejich hostitelských galaxiích
Dr. Michal Marčišovský
Diana Mária Krupová
Bc. Diana Mária Krupová
...
Current topic: Zprovoznění detektoru Muon Forward Tracker pro upgrade experimentu ALICE
prof. Guillermo Contreras
Jakub Kubát
Bc. Jakub Kubát
...
Current topic: Rekonstrukce podivných hadronů v jádro-jaderných srážkách na urychlovači RHIC
Dr. Petr Chaloupka
Margita Majerčáková
Bc. Margita Majerčáková
...
Dr. Martina Boháčová
Lukáš Marek
Bc. Lukáš Marek
...
Current topic: Směrové a spektrometrické mapování sekundární radiace indukované během hadronové terapie za pomoci miniaturizovaného dráhového detektoru
doc. Carlos Granja
Tomáš Novák
Bc. Tomáš Novák
...
Current topic: Metody nelineární dynamiky pro ultrarelativistické jaderné srážky
prof. Michal Beneš
Georgij Ponimatkin
Bc. Georgij Ponimatkin
...
Current topic: Studium log(kT) v jetech měřených v p+p srážkách v experimentu STAR
Dr. Jana Bielčíková
Valentina Raskina
Bc. Valentina Raskina
...
Current topic: Charakterizace křemíkového senzoru ALPIDE
Dr. Filip Křížek
Monika Robotková
Bc. Monika Robotková
...
Current topic: Studium substruktury jetů v Au+Au srážkách v experimentu STAR
Dr. Jana Bielčíková
Ondřej Sedláček
Bc. Ondřej Sedláček
...
Current topic: Simulace transportu elektronového svazku dutou elektronovou čočkou pomocí programu Warp a vývoj kalibrační metody pro detektory ztrát svazku
Dr. Jiří Král
Jaroslav Štorek
Bc. Jaroslav Štorek
...
Current topic: Studium rovnováhy v relativistických srážkách těžkých iontů
doc. Jaroslav Bielčík
Tomáš Truhlář
Bc. Tomáš Truhlář
...
Current topic: Studie produkce pi+pi-, K+K-, ppbar a pi+pi+pi-pi- v centrálních exkluzivních procesech s detektorem STAR na RHIC
Dr. Włodzimierz Guryn
Matěj Vaculčiak
Bc. Matěj Vaculčiak
...