Students ENPP - Bc

This list has 7 members

Search criteria

Name, contact
Thesis topics
Supervisor
Emanuel Bezányi
Emanuel Bezányi
...
Current topic: Studium produkce kvarkónií
doc. Jaroslav Bielčík
Gitika Bhalla
Gitika Bhalla
...
Current topic: Signal extraction in rho 0 photonuclear extraction with ALICE at the LHC
prof. Guillermo Contreras
Antonín Kravka
Antonín Kravka
...
Current topic: Miony ve sprškách kosmického záření
Dr. Petr Trávníček
Karolína Šollová
Karolína Šollová
...
Current topic: Nukleace a růst nanočástic pod vlivem ionizujícího záření beta, gama a fotonů UV-VIS různých vlnových délek
Dr. Ladislav Svoboda
Pavel Špíšek
Pavel Špíšek
...
Current topic: Astrofyzikální jaderné reakce na urychlovačích lehkých iontů
Dr. Jaromír Mrázek
Michal Svoboda
Michal Svoboda
...
Karolína Syrokvaš
Karolína Syrokvaš
...
Current topic: Systematická nepřesnost složení kosmického záření interpretovaného z měření hloubek maxim spršek různými Monte Carlo generátory
Dr. Jakub Vícha