Students ENPP - Bc

This list has 16 members

Search criteria

Name, contact
Thesis topics
Supervisor
Daniel Babjak
Daniel Babjak
...
Current topic: Koherentní efekty v rozptylu světla na souborech několika atomů
Dr. Lukáš Slodička
Emanuel Bezányi
Emanuel Bezányi
...
Current topic: Studium produkce kvarkónií
doc. Jaroslav Bielčík
Gitika Bhalla
Gitika Bhalla
...
Current topic: Signal extraction in rho 0 photonuclear extraction with ALICE at the LHC
prof. Guillermo Contreras
Josef Bobek
Josef Bobek
...
Current topic: Studium inkluzivní produkce jetů v jádro- jaderných srážkách
Dr. Jana Bielčíková
Jakub Češka
Jakub Češka
...
Current topic: Fyzika těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách
Dr. Jaroslav Bielčík
Nikolas Denner
Nikolas Denner
...
Current topic: Vliv modifikací modelů hadronických interakcí na vlastnosti spršek kosmického záření
Dr. Jakub Vícha
Antonín Kravka
Antonín Kravka
...
Current topic: Miony ve sprškách kosmického záření
Dr. Petr Trávníček
Ondřej Lomický
Ondřej Lomický
...
Current topic: Jádro-jaderné srážky
doc. Jaroslav Bielčík
Daniel Mihatsch
Daniel Mihatsch
...
Current topic: Měření anizotropního toku na experimentu ALICE
Dr. Katarína Křížková Gajdošová
Jitka Mrázková
Jitka Mrázková
...
Current topic: Studium produkce c-kvarků v jetech
Dr. Jana Bielčíková
Karolína Šollová
Karolína Šollová
...
Current topic: Nukleace a růst nanočástic pod vlivem ionizujícího záření beta, gama a fotonů UV-VIS různých vlnových délek
Dr. Ladislav Svoboda
Pavel Špíšek
Pavel Špíšek
...
Current topic: Astrofyzikální jaderné reakce na urychlovačích lehkých iontů
Dr. Jaromír Mrázek
Jakub Štěrba
Jakub Štěrba
...
Current topic: Aplikace femtoskopie ve srážkách těžkých iontů
prof. Boris Tomášik
Michal Svoboda
Michal Svoboda
...
Current topic: Studium studené jaderné hmoty pomocí půvabných hadronů
doc. Jaroslav Bielčík
Karolína Syrokvaš
Karolína Syrokvaš
...
Current topic: Systematická nepřesnost složení kosmického záření interpretovaného z měření hloubek maxim spršek různými Monte Carlo generátory
Dr. Jakub Vícha
Václav Trličík
Václav Trličík
...
Current topic: Studium radiační odolnosti monolitických křemíkových detektor
Dr. Michal Marčišovský