Students ENPP - Bc

This list has 15 members

Search criteria

Name, contact
Thesis topics
Supervisor
Emanuel Bezányi
Emanuel Bezányi
...
Current topic: Studium produkce kvarkónií
doc. Jaroslav Bielčík
Gitika Bhalla
Gitika Bhalla
...
Current topic: Signal extraction in rho 0 photonuclear extraction with ALICE at the LHC
prof. Guillermo Contreras
Michaela Ďatková
Michaela Ďatková
...
Radim Dvořák
Radim Dvořák
...
Current topic: Energetická závislost hadronové struktury v rámci kvantové chromodynamiky
Dr. Jan Čepila
David Gregocki
David Gregocki
...
Sára Haidlová
Sára Haidlová
...
Helena Hesounová
Helena Hesounová
...
Antonín Kravka
Antonín Kravka
...
Current topic: Miony ve sprškách kosmického záření
Dr. Petr Trávníček
Tomáš Poledníček
Tomáš Poledníček
...
Patrik Puškáš
Patrik Puškáš
...
Karolína Šollová
Karolína Šollová
...
Current topic: Nukleace a růst nanočástic pod vlivem ionizujícího záření beta, gama a fotonů UV-VIS různých vlnových délek
Dr. Ladislav Svoboda
Pavel Špíšek
Pavel Špíšek
...
Current topic: Astrofyzikální jaderné reakce na urychlovačích lehkých iontů
Dr. Jaromír Mrázek
Michal Svoboda
Michal Svoboda
...
Karolína Syrokvaš
Karolína Syrokvaš
...
Current topic: Systematická nepřesnost složení kosmického záření interpretovaného z měření hloubek maxim spršek různými Monte Carlo generátory
Dr. Jakub Vícha
Vojtěch Zabloudil
Vojtěch Zabloudil
...