Ota Zaplatílek

Ota Zaplatílek
Ing. Ota Zaplatílek
...
Zaměstnanec, Student
Doktorské
EJČF
1. ročník
Dr. Zdeněk Hubáček
Produkce Jetů v proton-protonových srážkách
Experiment ATLAS