Boris Tomášik

Boris Tomášik
prof. Dr. Boris Tomášik, Ph.D.
...
Zaměstnanec
EJČF
220, Břehová 7, Praha
420224358266
* Fenomenologie ultrarelativistických jaderných srážek
* Femtoskopie
* Produkce hadronů v ultrarelativistických jaderných srážkách
* RQGP - Rozhovory o kvark gluonovém plazmatu 1-6
Teorie a fenomenologie fyziky částic