Filip Křížek

Filip Křížek
Mgr. Filip Křížek, Ph.D.
...
...
Zaměstnanec, Absolvent
Doktorské
EJČF
2008
Měření inkluzivních pT spekter jetů v pp na experimentu ALICE
ALICE
Experiment ALICE