Tomáš Herman

Tomáš Herman
Ing. Tomáš Herman
...
Zaměstnanec, Student
Doktorské
EJČF
Experiment ALICE