• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
 • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
 • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
 • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
 • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Stavba a vlastnosti materiálů

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Fyzika a technika termojaderné fúze

Předmět: Stavba a vlastnosti materiálů

Literatura:

 

Předměty, vztahující se k okruhům:

 • 14NMR - Nauka o materiálech pro reaktory

 

  Okruhy otázek:

 1. Termodynamika kovů a slitin, tuhnutí kovů a slitin.

 2. Fázové diagramy.

 3. Krystalová struktura, poruchy krystalové mříže.

 4. Deformační a lomové chování kovů a slitin.

 5. Interakce záření s krystalovou mříží, vliv teploty ozáření.

 6. Radiační poškození.

 7. Mechanické vlastnosti ozářených materiálů. Svědečný program ozářených vzorků při provozu jaderného reaktoru.

 8. Materiálová koncepce jaderných reaktorů.

 9. Materiály pro fúzní reaktory.

 10. Diagnostika materiálů a konstrukcí v jaderných a termojaderných reaktorech.