• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
 • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
 • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
 • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
 • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Statistická fyzika

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Matematické inženýrství - Zaměření Matematická fyzika

Předmět: Statistická fyzika

Literatura:

 • L. E. Reichl, A Modern Course in Statistical Physics, Wiley VCH, 2016
 • R. Balian: From Microphysics to Macrophysics, Vol. 1, kapitoly 2, 3, 4, 7, 8
 • J. Kvasnica: Statistická fyzika, Academia 1983

 

Předměty, vztahující se k okruhům:

 • 02VPSFA - Vybrané partie ze statistické fyziky a termodynamiky

 

  Okruhy otázek:

 1. Statistický popis fyzikálních procesů, rozdělovací funkce, Liouvillův teorém
 2. Nejpravděpodobnější rozdělení, partiční suma ve statistické fyzice
 3. Fluktuace fyzikálních veličin
 4. Bosonový plyn
 5. Fermionový plyn
 6. Neideální plyny, konfigurační integrál
 7. Matice hustoty ve statistické fyzice
 8. Fázové přechody, Isingův model
 9. Fermionový plyn a gravitující objekty
 10. Ekvipartiční teorém