Jaderná spektroskopie

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Experimentální jaderná a částicová fyzika

Předmět: Jaderná spektroskopie

Literatura:

 

Předměty, vztahující se k okruhům:

 

Okruhy otázek:

1. Spektroskopie záření gama

2. Spektroskopie záření alfa

3. Spektroskopie záření beta a elektronová spektroskopie

4. Spektroskopie neutronů

5. Rozpadová schémata

6. Základní charakteristiky spektrometrů(magnetický, elektrostatický, scintilační,polovodičový, krystalový)

7. Moessbauerova spektroskopie

8. Spektrometrie na orientovaných jádrech

9. Dopplerův jev ve spektroskopii

10. Charakteristiky jaderných stavů