• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
 • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
 • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
 • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
 • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Základy jaderné fyziky

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Obor: Fyzikální technik

Předmět: Základy jaderné fyziky

Literatura:

 

Předměty, vztahující se k okruhům:

 • 02ZJF - Základy jaderné fyziky
 • 02IJZ - Interakce jaderného záření s látkou
 • 16DETE - Detektory ionizujícího záření

 

  Okruhy otázek:

 1. Přehled vlastností částic a interakcí
 2. Kinematika srážkového procesu, účinný průřez

 3. Interakce záření s látkou

 4. Detekční mechanismy v subatomové fyzice

 5. Experimentální technika v subatomové fyzice

 6. Základní charakteristiky jader

 7. Modely jádra

 8. Radioaktivita a rozpady jader

 9. Jaderné reakce

 10. Aplikace subatomové fyziky a jaderná astrofyzika