• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
 • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
 • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
 • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
 • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Experimentální fyzika

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Obor: Fyzikální technik 

Předmět: Experimentální fyzika

Literatura:

 

Předměty, vztahující se k okruhům:

 • 02EXF1 - Experimentální fyzika 1
 • 02EXF2 - Experimentální fyzika 2
 • 02EXF3 - Experimentální fyzika 3

 

  Okruhy otázek:

 1. Náhodné veličiny a jejich rozdělení

 2. Statistické zpracování dat z experimentu

 3. Určení chyby měření

 4. Přesná měření elektrických veličin

 5. Měření vlastností polovodičů a polovodičových součástek

 6. Měření a detekce ionizujícího a neionizujícího záření

 7. Měření v technice vysokého a ultra-vysokého vakua

 8. Měření ve fyzice plasmatu

 9. Základní fyzikální konstanty a jejich měření

 10. Měření ve fyzice nízkých teplot