• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
 • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
 • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
 • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
 • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Základy jaderné fyziky

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Obor: Fyzika a technika termojaderné fúze

Předmět: Základy jaderné fyziky

Literatura:

 

Předměty, vztahující se k okruhům:

 • 02ZJFB - Základy jaderné fyziky B

 

  Okruhy otázek:

 1. Základní vlastnosti mikrosvěta – charakteristické hodnoty různých veličin, kvantové a relativistické vlastnosti.

 2. Kinematika srážkových procesů, Ruthefordův experiment a rozptyl.

 3. Účinný průřez - jeho zavedení, základní vlastnosti, velikosti účinných průřezů pro různé reakce.

 4. Základní vlastnosti jader – velikosti, hmotnosti, spiny, elektrické a magnetické momenty, vlastnosti jaderných sil.

 5. Modely radioaktivních jader – základní členění a vlastnosti, příklady (kapkový, slupkový model).

 6. Radioaktivní rozpady jader – rozpadový zákon, jednotlivé typy rozpadů (alfa, beta, gama, štěpení).

 7. Interakce jednotlivých typů záření s hmotou (interakce nabitých částic, záření gama, neutronů).

 8. Zdroje záření, urychlovače, reaktory, jednotlivé typy detektorů a detekčních systémů.

 9. Jaderné reakce – vlastnosti a mechanismy jaderných reakcí (přímé reakce, reakce přes složené jádro).

 10. Přehled typů elementárních částic a jejich základní vlastnosti, vlastnosti interakcí mezi těmito částicemi.