• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Věda z FJFI ovládla Chaos

Zveřejněno: úterý 5. březen 2019 Napsal Martin Malachov

fractal2V březnovém vydání amerického časopisu Chaos: An interdisciplinary Journal of Nonlinear Science se na titulní straně objevil článek vzniklý ze spolupráce katedry fyziky FJFI a ústavu Maďarské akademie věd Wigner Research Centre for Physics. To, že editoři článek Phase Transition in Iterated Quantum Protocols for Noisy Inputs vybrali jako tzv. featured article, je pro fakultu úspěch. Ukazuje, že výzkumná skupina Q3, která se v rámci matematické fyziky na FJFI věnuje teorii kvantové informace, řeší aktuální témata současné vědy a že se tato skupina umí prosadit ve světě. 

Mezioborový článek dává do souvislosti s kvantovou informací teorii chaosu, která se v rámci kvantové fyziky projevuje ve zcela nové formě. I velice jednoduché a praktické kvantové protokoly mohou být zdrojem překvapivě bohatých chaotických dynamik. Do neprobádaných vod článek vstupuje tím, že poprvé detailně studuje akci nelineárního protokolu na smíšené stavy. Odhaluje zajímavé zjištění, že fraktální struktury spojené s chaotickou dynamikou procházejí fázovým přechodem, kde roli klasické teploty hraje tzv. purita, neboli čistota kvantového stavu. Fraktální struktury protokolu jsou tedy až po určitou mez odolné vůči šumu a vlivům prostředí, což je zjištění jdoucí proti intuici běžně spojené s křehkostí chaosu. Článek je dva týdny zdarma dostupný přímo na stránkách časopisu na tomto odkazu.