• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Ondřej Ficker členem Student Council of FuseNet

Zveřejněno: čtvrtek 29. listopad 2018 Napsal Jaroslav Krbec

Doktorand FTTF Ondřej Ficker je od listopadu jedním ze 7 členů studentské rady organizace FuseNet vybraných z řad PhD a magisterských studentů Evropských fuzních programů.

Student Council organizace Fusenet má za úkol získávat zpětnou vazbu od studentů fúzních studijních programů v Evropě ohledně fungování organizace Fusenet a reprezentovat hlas studentů v této organizaci. Fusenet zaštiťuje fúzní vzdělávání v Evropě, napři. spoluorganizuje letní školy a financuje účast studentů na nich.

 DSC00572

Členové Student Council of Fusenet (zprava): Ondřej Ficker, Robin Somers, Pedro Lourenço, Ella Fox-Widdows, Dario Crus Malagon, Davide Silvagni, Andrea dal Molin,