• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Prestižní časopis Science Advances otiskl studii z oboru kvantových technologií

Zveřejněno: pátek 29. červen 2018 Napsal Martin Štefaňák

V pátek 29. 6. 2018 publikoval prestižní americký časopis Science Advances průlomovou studii v oboru kvantových technologií, která vznikla jako výsledek spolupráce vědců ze skupiny Kvantové dynamiky, optiky a informatiky z FJFI ČVUT v Praze, University v Paderbornu (SRN) a Wignerova výzkumného centra pro fyziku (Maďarsko). Jádrem studie je experiment, který umožnil zkoumat vliv měření na dynamiku kvantových částic na dlouhé časové škále s využitím světla. Tato platforma vychází z předchozí průkopnické práce partnerů, jejíž základní principy jsou využívány v řadě jiných laboratoří po celém světě. Rozšířením stávající platformy o kvantová měření se povedlo poprvé sestrojit kvantový simulátor schopný simulovat všechny fundamentální aspekty jedné kvantové částice. Kvantové simulátory reprezentují využití nových kvantových technologií, jejichž nástup je podle většinového názoru vědců, vlád a technologických firem známkou druhé kvantové revoluce. Tato zařízení, s dostatečnou kapacitou, umožní studium řady fyzikálních procesů, které je v podstatě nemožné simulovat na dnešních počítačích, a představují důležitý krok směrem k univerzálnímu kvantovému počítači. 

Zkoumání vlivu měření v kvantových procházkách

Plný text článku