• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Michal Broz koordinátorem UPC skupiny na ALICE

Zveřejněno: středa 14. září 2016 Napsal David Horák

Představenstvo kolaborace ALICE jmenovalo našeho pracovníka Michala Broze koordinátorem skupiny zabývající se ultra-periferálními srážkami (UPC) na experimentu ALICE. Michal ve funkci nahradí profesora Joakima Nystranda z Bergenu. 

Koordinátor skupiny dohlíží na přípravu nových dat a fyzikální analýzy až do jejich publikace. Mezi další povinnosti patří schvalování abstraktů a prezentací na konferencích, recenze sborníkových příspěvků a koordinace strategie pro zveřejňování výsledků UPC skupiny. K dnešnímu datu skupina publikovala pět článků a několik dalších připravuje.

 

Michal Broz