• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Další ocenění za nejlepší posterovou prezentaci pro studenta KF

Zveřejněno: pátek 14. srpen 2015 Napsal Michal Křelina

maryska smallVe dnech 6.-10. 7. se doktorand Jiří Maryška zúčastnil 22. ročníku konference Central European Workshop on Quantum Optics. Zde prezentoval výsledky vycházející z jeho diplomové práce a z navazujícího článku (které byly vypracovány pod vedením prof. Jexe a dr. Novotného) formou posteru nazvaného Dominant Couplings in Quantum Networks with Controlled Interactions.

Cílem prací bylo rozhodnout, zdali jsou binární interakce v určitém typu kvantových sítí dominantním typem interakcí, tj. lze-li ospravedlnit zanedbání interakcí vyšších řádů. Kromě zodpovězení této otázky se podařilo formulovat několik zajímavých vlastností tříčásticových interakcí, např. jejich nerozlišitelnost v asymptotickém vývoji od dvoučásticových interakcí. 
 
Prezentovaný poster byl oceněn cenou Best Poster Prize, kterou udělovala vybraná komise autorům do 30ti let. Hodnocena byla přitom nejen vizuální a informační stránka posterů, ale každý z autorů dostal možnost jejich orální prezentace
 
maryska poster award